OBS de Torenvalk

De Torenvalk is een school met ongeveer 65 leerlingen. Op onze school zitten leerlingen afkomstig uit alle delen van het dorp, maar ook uit Roelofarendsveen en Rijnsaterwoude.
De Torenvalk is de openbare school in Leimuiden. Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht religie en sociale en/of culturele achtergrond. We vinden dat alle kinderen op één school thuishoren. Binnen de school houden we zoveel mogelijk rekening met de diverse achtergronden van de kinderen. Uitgangspunt van het openbaar onderwijs is het openstaan voor en rekening houden met andersdenkenden in onze samenleving. Dit houdt concreet in dat de kinderen geleerd wordt dat er verschillen tussen mensen en hun opvattingen bestaan, zonder hierover oordelend te spreken. We creëren binnen onze school een sfeer waarin acceptatie en respect voor elkaar vanzelfsprekend zijn.
Er wordt les gegeven in combinatiegroepen. Door het werken met groepsplannen en weektaken krijgt ieder kind de aandacht die hij/zij nodig heeft en zo kunnen wij onderwijs op maat leveren.

Ouders die hun kinderen opgeven voor de Torenvalk, kiezen bewust voor de kleinschaligheid en het openbaar onderwijs.

Zoeken


Belangrijk

Schoolgids
Alles over de school staat erin: de schoolgids.

fruitWoensdag = Fruitdag!
Niet vergeten: op woensdag fruit mee in plaats van een koekje.


Aanmeldformulier

Voor ouders van 3 jarige kinderen!
Door middel van het invullen van het aanmeldformulier meldt u uw kind(eren) minimaal 10 weken van te voren schriftelijk bij ons aan. U wordt dan z.s.m. uitgenodigd voor een informatief gesprek.

Meer informatie over ons aanname beleid kunt u vinden in de schoolgids onder het hoofdstuk passend onderwijs.

En lees ook vooral ons wekelijkse infobulletin!

Twitter