OBS de Torenvalk

De Torenvalk is de openbare school in Leimuiden. Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht religie en sociale en/of culturele achtergrond. We vinden dat alle kinderen op één school thuishoren. Binnen de school houden we zoveel mogelijk rekening met de diverse achtergronden van de kinderen.

Er wordt les gegeven in combinatiegroepen. Door het werken met groepsplannen en weektaken krijgt ieder kind de aandacht die hij/zij nodig heeft en zo kunnen wij onderwijs op maat leveren.


Aanmeldformulier

Voor ouders van 3 jarige kinderen!
Door middel van het invullen van het aanmeldformulier meldt u uw kind(eren) minimaal 10 weken van te voren schriftelijk bij ons aan. U wordt dan z.s.m. uitgenodigd voor een informatief gesprek.

Zoeken


Schoolgids

Schoolgids
Alles over de school staat erin: de schoolgids.

Twitter