Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is te vergelijken met de ondernemingsraad in bedrijven. Het is een wettelijk adviesorgaan.
De MR denkt mee over tal van zaken als leerling-voorzieningen, de organisatie en het onderwijs op school. Bij beslissingen van het bestuur/de schooleider heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht.
Er vinden per jaar ongeveer zes interne MR vergaderingen plaats. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de leerkrachten en van de ouders. De schoolleider is als vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen.
Voor de oudergeleding worden om de drie jaar verkiezingen gehouden.

Samen met de andere scholen van Sopra is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Deze komt 6 keer per jaar bij elkaar om de gemeenschappelijke belangen van alle scholen te bespreken.

Leden van de MR:

  • Grietje van Dijk (voorzitter)
  • Katinka Mannaerts
  • Chanel Demian- Delmeer (personeelslid)
  • Nicky van der Wolf (personeelslid)

Leden van de GMR:

  •  Angélique de Roos

Als er voor de MR nieuwe leden worden gekozen, worden de namen in het infobulletin bekend gemaakt.

Zoeken

Nieuws

Twitter