Nieuws

Ouderraadpleging nieuwe schooltijden

Beste ouders, verzorgers,
In de link hieronder een verslag van de ouderavond nieuwe schooltijden en tevens een formulier ouderraadpleging. Op dit formulier kunt u aangeven welke schooltijden voor u het meest gewenst is . De uitleg hierover leest u in het verslag. Graag zien we het ingevulde formulier uiterlijk 8 juni weer terug. Dat mag via de mail, maar u kunt het ook inleveren bij José of Nicky.

formulier ouderraadpleging

Verslag 23 april 2018 (1)

 


CJG – Aan de slag met drukke kinderen!

Opvoeden van drukke kinderen, een hele uitdaging!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert dit najaar de cursus ‘Aan de slag met drukke kinderen’ voor ouders met drukke kinderen tussen 4 en 12 jaar. De cursus start op dinsdag 24 oktober 2017 in Leiden en is bedoeld voor ouders in de hele regio.


Soms is druk gedrag gewoon een vraag om aandacht, een vorm van onmacht of een signaal dat een kind even niet lekker in zijn vel zit. De opvoeding van een druk kind is een hele uitdaging. Als ouder kun je je dan soms machteloos voelen. Je probeert van alles, maar niets lijkt te helpen.

Daarom organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin de cursus ‘Aan de slag met drukke kinderen’ om jou als ouder van één of meer drukke kinderen een steuntje in de rug te geven. Onder leiding van twee deskundige docenten van het CJG leer je om het drukke, hyperactieve gedrag van je kind(eren) weer hanteerbaar te maken, zodat het weer plezierig is om met elkaar om te gaan. Tijdens de cursus komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals de oorzaken van druk gedrag, bevorderen van gewenst gedrag en grenzen stellen. Er is volop de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en vaardigheden in de praktijk te brengen.

Alle ouders met een druk kind in de regio Hollands Midden zijn van harte welkom!
Datum en locatie

Data:      dinsdag 24 oktober, 31 oktober, 7 november en 14 november 2017

Tijd:        19.30-21.30 uur

Locatie:    CJG Leiden Noord

Kosten:   € 20,- per persoon (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). 

Aanmelden kan via http://www.cjgcursus.nl of via deze link

 

 

 

 

 

 

 


Herfstdropping scouting

Door het geweldige succes van vorig jaar, is er ook dit jaar weer een herfstdropping. Ook dit jaar zul je weer gedropt worden en de weg terug moeten vinden naar het clubgebouw. De herfstdropping staat dit jaar in het teken van: ‘De verdwenen schat van Kapitein blauwbaard en zijn dekschrobbers’.

De Herfstdropping zal plaatsvinden op vrijdagavond 13 oktober. De aanvang is vanaf 18:30 uur op het Clubgebouw van Scouting ’63, Kerklaan 102 in Leimuiden. Om 0:00 uur verwachten wij de laatste groep terug. Om lange wachttijden te voorkomen vragen wij om een voorkeurstijd in te vullen voor de droptijd. Mocht het ons niet lukken om de groep op de gewenste tijd te laten droppen, laten we dit per mail weten.

Kinderen van 5 t/m 12 jaar mogen meedoen aan de Herfstdropping. Er is een speciale kindertocht voor kinderen tussen de 5 en 7 jaar (bevers). De spannende tocht is voor kinderen tussen de 8 en 12. De kosten voor de herfstdropping bedragen 3,50 euro per persoon en de groepjes kunnen op de dag van de dropping betalen op het clubhuis. Tijdens de tocht staan er diverse posten van Scouting ’63 langs de route en onderweg zullen ook versnaperingen te verkrijgen zijn.

Een groepje bestaat uit maximaal 8 personen. Dit is inclusief de begeleiding.

De inschrijving voor de herfstdropping gebeurt ook dit jaar via een online inschrijfformulier op http://www.scouting63.nl. Vul het inschrijfformulier voor 11 oktober in.

Voor vragen over de dropping kan contact opgenomen worden met Steffi van der Meer: 0643491991.
Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen op 13 oktober!

Groetjes,
Activiteitencommissie Scouting ‘63


Voorstelling “Dat schiet lekker op zo!”

Voorstelling voor alle ouders!

Hoe kun je als vader of moeder zorgen dat het goed gaat met je kind in de sport (en daarbuiten!)? Daarover gaat de humoristische voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’, die op woensdag 1 november 2017 naar Leimuiden komt. Meld je nu aan via ffleimuiden@gmail.com. Dit mag je niet missen!

In de voorstelling, met een lach maar ook een traan, vertelt een vader over wat hij allemaal meemaakt, thuis en bij de club van zijn zoon (waar hij ook de coach van is). Zijn zoon overweegt te stoppen met sporten. En ook de relatie met zijn tweede vrouw vertoont scheurtjes…De voorstelling is gebaseerd op o.a. de theatervoorstelling voor sportclubs ‘Wel winnen, hè!’. Al 100.000 (!) mensen hebben die voorstelling, die omarmd wordt door NOC*NSF en 42 sportbonden, gezien. De reacties zijn zeer enthousiast. De voorstelling voor ouders is dus op woensdag 1 november 2017 en wordt gehouden in de kantine van voetbalvereniging SV Kickers ’69 (Beukenlaan 50, Leimuiden). De inloop is vanaf 19.30 uur, de voorstelling zelf begint om 20.00 uur en duurt circa 75 minuten (zonder pauze).De toegang is gratis mits je je van te voren aanmeldt via ffleimuiden@gmail.com. Meer informatie over de voorstelling is te vinden op http://www.datschietlekkeropzo.nl  Tot 1 november! En uh…. neem de andere ouders van school of de sportvereniging van je kind ook mee, dan maken we er een gezellige avond van met z’n allen.


Cursus positief opvoeden

Cursus Positief opvoeden! (Triple P) 

Op 23 oktober (Alphen) en 25 oktober (Leiden) a.s. van 19.30-21.30 uur start de cursus ‘Positief opvoeden!’ (Triple P) voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar met emotionele en/of gedragsproblemen.

Ouders leren het lastige gedrag van hun kind beter begrijpen, een positieve band met hun kind ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met ongewenst gedrag en voorkomen dat situaties uit de hand lopen.De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak. Simpele, duidelijke tips over hoe om te gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze tips geven.

De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 3 telefonische contacten met de trainer, kosten € 25,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).

Aanmelden via http://www.cjgcursus.nl of via deze link

 

 

 

 

 


Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet de financiële middelen? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maken dat in de gemeente Kaag en Braassem wél mogelijk.

Wat betalen de fondsen?
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen de contributie en eventuele kleding en attributen die nodig zijn.

Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.

Op onze school is juf Marloes intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen.
marloes.schildkamp@sopora.nl

Op de website van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds staan alle spelregels en een overzicht met intermediairs.


Workshops

Op de Torenvalk hebben we op vrijdagochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur workshops. Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, buren etc. die het leuk vinden om een workshop te geven. Één workshop duurt drie rondes en dus drie vrijdagen. Tijdens een workshop heeft u de mogelijkheid uw eigen expertise in te zetten. Er kan van alles gedaan worden, denk bijvoorbeeld aan dans, muziek, zang, techniek, handenarbeid, koken, kleien, sport, toneel en noem maar op. Het is de bedoeling dat u drie vrijdagen met hetzelfde onderwerp en dezelfde kinderen bezig bent. De kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen zich vooraf zelf inschrijven bij een workshop naar keuze. De workshops zijn groepsdoorbroken. Dit betekent dat er kinderen van verschillende leeftijden in een workshop zitten. Wilt u een workshop geven dat specifiek voor een bepaalde leeftijd is, dan is dit mogelijk en kunt u dit doorgeven. U kunt ook altijd samen een workshop geven. Mochten er kosten gemaakt worden, kan dit gedeclareerd worden bij juf Chanel.

Data workshops:
Ronde 1:         1, 15 en 22 september.
Ronde 2:         6, 13 en 27 oktober.
Ronde 3:         10, 17 en 24 november.
Ronde 4:         8, 15 en 22 december.
Ronde 5:         19 en 26 januari en 2 februari.
Ronde 6:         16 en 23 februari en 9 maart.
Ronde 7:         23 maart, 6 en 13 april.
Ronde 8:         25 mei, 1 en 8 juni.
Ronde 9:         22 en 29 juni en 6 juli.

Mochten er nog vragen zijn, kunt u bij juf Chanel terecht. Wilt u zich opgeven, dan kan dit ook bij juf Chanel (chanel.delmeer@sopora.nl).


Schoolfotograaf

Op maandag 28 augustus is de schoolfotograaf op school.

Kinderen van thuis mogen ook op de foto mits ze zijn aangemeld op een lijst.
U dient van te voren in te tekenen op deze lijst, zodat we weten om hoeveel kinderen het gaat.
De lijst hangt al in de gang op het prikbord bij het infobulletin.
De fotograaf begint om 8.30 uur met de foto’s van thuis.

 


Informatieve ouderavond IKL

Uitnodiging

Namens de drie scholen, de Kinderopvang en de peuterspeelzaal, willen wij u uitnodigen voor een informatieve ouderavond over het Integraal Kindcentrum in Leimuiden (IKL).

De avond vindt plaats op dinsdag 5 september 19.30 – 21.30 uur in de ontmoeting: Dorpsstraat 51 Leimuiden.

Op deze avond zullen wij u informeren over vooral inhoudelijke ontwikkelingen en de stand van zaken betreft het IKL. Ook gaan we deze avond met elkaar in gesprek over mogelijkheden, kansen, wensen en verwachtingen voor het kindcentrum. Wat vindt u als ouder belangrijk voor uw kind, welke mogelijkheden ziet u voor ons IKL, welke aanbevelingen wilt u ons meegeven? We kijken uit naar een boeiende avond met elkaar.

U kunt zich voor deze avond opgeven op het volgende emailadres: ikcleimuiden@gmail.com

Graag uw naam en met hoeveel personen u komt. Opgeven kan tot 28 augustus a.s.


Zoeken

Nieuws

Twitter