Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die zijn gekozen. Zij bestaat uit een actieve groep ouders en heeft regelmatig vergaderingen waarvan de verslagen openbaar zijn. De leden van de ouderraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een secre­taris en een penningmeester die samen het dagelijks bestuur vormen. De ouder­raad van de Torenvalk is een stichting.

Wat doet de OR?

 • Is actief betrokken bij de activiteiten op school
 • Informeert de ouders over de activiteiten
 • Beheert de vrijwillige ouderbijdrage
 • Vergadert ca. 6x per jaar (de vergaderingen zijn openbaar)

Voor ideeën kunt u de onderstaande leden op school benaderen of een e-mail sturen naar ouderraadtorenvalk@gmail.com

Leden van de OR:

 • Esther van Diggele (voorzitter)
 • Michel Ganzevles (penningmeester)
 • Amapola Cabrera Silvius
 • Manon Zirschky
 • Noortje Mollers – Hunink
 • Riske Verpaalen
 • Monique van Marsbergen
 • Danique Pel
 • Charlotte Bos (personeelslid)

Als er voor de OR andere leden worden gekozen,worden de namen van de nieuwe leden bekend gemaakt in het infobulletin.

Zoeken

Nieuws

Twitter